Advertisements

What is Mash.gov.al?

Faqja zyrtare me informata lidhur me arsimin dhe shkencën si dhe veprimtari të ndryshme arsimore në Shqipëri. Ministria e Arsimit dhe e Shkences (MASH) Ministry of Education Albania (MoES). MASH.


  • Impulse konkrete në kërkimin shkencor dhe potencialin njerëzor me qëllim impaktin e drejtpërdrejtë  në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit.

  • Ministria e Arsimit dhe Shkencës synon:Edukim cilësor për këdo e kudo në arsimin parauniversitar.

  • Arritje të standardeve bashkëkohore evropiane në arsimin universitar.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës synon: Mash Blog Forum Wiki Ministria e Arsimit dhe Shkencës , MASH Ministria e arsimit dhe shkences ministria arsimit dhe shkences ne kosov Mash Faqja Zyrtare ministria e arsimit shqiperi ministria e arsimit dhe shkences

Additional Information

Where does this information come from?
Mash.gov.al's domain statistics have been reviewed from both domain registration and web host DNS records to create a website profile.

How can I contact the owner of this domain?
Email the owner of Mash.gov.al at webmaster@mash.gov.al


Traffic Sources
social networks
search engines
ad campaings
direct traffic
other
  rank

521,007

  traffic

500,000+

  change

23%

Advertisements

What sites are similar to this one?

Domain Description
asg-al.orgAlbanian Student Government
fshn.edu.alfaculty of al sciences
studente.aldisha.comStudente Shqiptare online
pages.albaniaonline.netUniversity Of Tirana
beselidhja.tripod.comShtepia Botuese Beselidhja
uni-pr.eduUniversiteti i Prishtinës
omega-center.netOMEGA Center
magjistratura.edu.alShkolla e Magjistraturës së Republikës së Shipërisë
inf-mami.netInfermieri mamia
dshpap.orgDSHPAP - Prishtine

Which websites share web hosting?

Domain Description
www.keshilliministrave.al/ Këshilli i Ministrave
www.vet.al/ -
www.braingain.gov.al/ -

Show off your website's popularity with our free badge


badgebadge

Copy code and paste on your websiteDemographicsWhat else can you tell me about Mash.gov.al?

Who does Mash.gov.al use for web hosting?
Dedicated hosting on a managed server with the address www.mash.gov.al. The domain name Mash.gov.al uses a generic TLD and has an Unknown hosting company.
How are statistics meausured?
Mash.gov.al's rank is based on the top 25,339,223 domain names on the internet and the daily pageviews are an estimate based on the site's rank and whois records.

Snippet of domain content
". Edukim cilësor për këdo e kudo në arsimin parauniversitar. Arritje të standardeve bashkëkohore evropiane në arsimin universitar. Impulse konkrete në kërkimin shkencor dhe potencialin njerëzor me qëllim impaktin e drejtpërdrejtë  në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit.."
Contact Information

More: 
Domain Name Index: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


All Brand Names, Logos etc. are properties of their respective owners.  -  Disclaimer